Nab������������������v������������������ ������������������������������������innosti z������������������kon ������������������. 20/1987 Sb. o st������������������tn������������������ pam������������������tkov������������������ p������������������������������������i, kter������������������ ukl������������������d������������������ vlastn������������������kovi kulturn������������������ pam������������������tky povinnost vy������������������������������������dat si z������������������vazn������������������ stanovisko p������������������������������������slu������������������n������������������ho org������������������nu pam������������������tkov������������������ p������������������������������������e, pokud zam������������������������������������l������������������ prov������������������st ������������������pravu kulturn������������������ pam������������������tky nebo jej������������������ho prost������������������ed������������������
 
   pedchzejc list Zavi nsledujc list  
 
Nab������������������v������������������ ������������������������������������innosti z������������������kon ������������������. 20/1987 Sb. o st������������������tn������������������ pam������������������tkov������������������ p������������������������������������i, kter������������������ ukl������������������d������������������ vlastn������������������kovi kulturn������������������ pam������������������tky povinnost vy������������������������������������dat si z������������������vazn������������������ stanovisko p������������������������������������slu������������������n������������������ho org������������������nu pam������������������tkov������������������ p������������������������������������e, pokud zam������������������������������������l������������������ prov������������������st ������������������pravu kulturn������������������ pam������������������tky nebo jej������������������ho prost������������������ed������������������, list 2
 
   pedchzejc list Zavi nsledujc list