Sd������������������len������������������ Ministerstva ������������������ivotn������������������ho prost������������������ed������������������ ������������������R ke st������������������nosti Pam������������������tkov������������������ho ������������������stavu ������������������.������������������Bud������������������jovice ze dne 3.6.1992
 
   pedchzejc list Zavi nsledujc list  
 
Sd������������������len������������������ Ministerstva ������������������ivotn������������������ho prost������������������ed������������������ ������������������R ke st������������������nosti Pam������������������tkov������������������ho ������������������stavu ������������������.������������������Bud������������������jovice ze dne 3.6.1992, list 2
 
   pedchzejc list Zavi nsledujc list