Sd���len��� Ministerstva ���ivotn���ho prost���ed��� ���R ke st���nosti Pam���tkov���ho ���stavu ���.���Bud���jovice ze dne 3.6.1992
 
  Zavi nsledujc list  
 
Sd���len��� Ministerstva ���ivotn���ho prost���ed��� ���R ke st���nosti Pam���tkov���ho ���stavu ���.���Bud���jovice ze dne 3.6.1992, list 1
 
  Zavi nsledujc list