Vyj������������������d������������������en������������������ Pam������������������tkov������������������ho ������������������stavu ������������������.������������������Bud������������������jovice k prolongaci kolauda������������������n������������������ho rozhodnut������������������ ot������������������������������������iv������������������ho hledi������������������t������������������ Ministerstvu kultury ������������������R
 
   pedchzejc list Zavi  
 
Vyj������������������d������������������en������������������ Pam������������������tkov������������������ho ������������������stavu ������������������.������������������Bud������������������jovice k prolongaci kolauda������������������n������������������ho rozhodnut������������������ ot������������������������������������iv������������������ho hledi������������������t������������������ Ministerstvu kultury ������������������R, list 2
 
   pedchzejc list Zavi