Vyj���d���en��� Pam���tkov���ho ���stavu ���.���Bud���jovice k prolongaci kolauda���n���ho rozhodnut��� ot������iv���ho hledi���t��� Ministerstvu kultury ���R
 
  Zavi nsledujc list  
 
Vyj���d���en��� Pam���tkov���ho ���stavu ���.���Bud���jovice k prolongaci kolauda���n���ho rozhodnut��� ot������iv���ho hledi���t��� Ministerstvu kultury ���R, list 1
 
  Zavi nsledujc list