Dopis ministra kultury ČR Ing. Jaromíra Talíře náměstkyni primátora Města Č. Budějovic Ing. arch. Haně Urbancové
 
  Zavi  
 
Dopis ministra kultury ČR Ing. Jaromíra Talíře náměstkyni primátora Města Č. Budějovic Ing. arch. Haně Urbancové, list 1
 
  Zavi