Vážení kolegové,

dovoluji si vyjádřit důrazný protest proti snahám o likvidaci otáčivého hlediště v zámeckém parku v Českém Krumlově. Jako odborník na scénické technologie nemohu nechat bez protestu bezprecedentní snahu o likvidaci vrcholné scénické technologie, která navazuje na staletý vývoj scénických technologií a je jedno ze dvou na světě.

Důvody, že zařízení stojí v památkově chráněné zahradě a aby zahrada mohla být uchována v původním stavu, musí být odstraněno, jsou stejně demagogické, jako by byly požadavky na zákaz veškerého autoprovozu ve všech centrech českých měst a zásobování center koňskými potahy, aby byl zachován jejich historický charakter.

Otáčivé hlediště se jen pár roků může točit a nastane doba, kdy bude považováno za technickou památku a bude chráněno stejně, jako zámecká zahrada.

Proč bourat zařízení, které slouží lidem - divákům a patří mezi ty dobré atrakce letní období v jižních části našeho státu.

Zbouráme-li toto zařízení pro krásu zámecké zahrady a její uvedení do původního stavu, zbourejme Karlův most v Praze a nahraďme ho původním dřevěným, zbourejme Hradčany a vystavme palisády staroslovanského osídlení, zbourejme vzácné budovy ze 30. let (banky, Baťovy paláce), vestavěné do historických zástaveb většiny českých měst, zbourejme Tančící dům, zbourejme všechno!

Zapsání či nezapsání do seznamu při zřízení památkové zóny UNESCO není pro zbourání argument! Jistě v UNESCO nejsou zabedněnci a chápou, že otáčivé hlediště a jeho provozování právě v tomto krásném prostředí zámku a jeho zahrady přitahuje stále nové a nové zájemce o prohlídku zámku a zahrady.

Oba unikáty, zámek se zahradou i otočné hlediště, mají právo na existenci ať vedle sebe nebo společně! Ve městech vedle sebe existuji stavební památky z různých epoch a mají smysl, pokud slouží lidem. Není důležité jak, ale slouží.

Důrazně protestuji proti tendencím zbourat otáčivé hlediště v Českém Krumlově

doc. Mgr. Jan Kolegar
vedoucí Ateliéru divadelního manažerství DIFA JAMU
člen Ateliéru scénografie
přednášející divadelní provoz
přednášející scénické technologie
docent scénografie

+ Vložit kometář k tomuto článku
- Zadané kometáře k tomuto článku
- Celý obsah Fóra