Dokumenty týkající se problému otáčivého hlediště v Českém Krumlově

Datum Název dokumentu Zdroj
22.6.2001 Znalecký posudek stavu ocelové nosné konstrukce otáčivého hlediště Zámek ČK
25.3.2001 Vyjádření Památkářské obce českokrumlovské k vytipovaným lokalitám pro novou točnu Pam. obec ČK
29.1.2001 Souhrnná informace Ministerstva kultury k problematice otáčivého hlediště v zámecké zahradě národní kulturní památky Zámek Český Krumlov MK ČR
10.4.2000 Dopis Prof.Dr.Dr. Mathiase Augustiho Ministrovi kultury České republiky Pavlu Dostálovi JD ČB
11.9.2000 Divadlo v pohybu JD ČB
6.1.2000 Usnesení Krajského soudu v Č. Budějovicích ve věci odvolání Ministerstva kultury ČR proti Městu České Budějovice a Jihočeskému divadlu MK ČR
15.9.1999 Veselé paničky krumlovské a nešťastný hasič JD ČB
31.8.1999 Veselé paničky na krumlovské točně JD ČB
20.8.1999 Jana Falstaffa milovala i královna JD ČB
1.7.1999 Program divadelní sezóny 1999 MK ČR
29.6.1999 Odvolání Památkářské obce Českokrumlovské proti rozhodnutí o prodloužení užívání otáčivého hlediště Zámek ČK
14.6.1999 Povolení MÚ Č.Krumlov o prodloužení užívání otáčivého hlediště do 31.12.2002 Zámek ČK
15.5.1999 Vyjádření Památkového ústavu Č. Budějovice k rozhodnutí o prodloužení termínu užívání otáčivého hlediště Zámek ČK
23.4.1999 Vyjádření Památkového ústavu Č. Budějovice k řízení o prodloužení termínu užívání otáčivého hlediště Zámek ČK
19.4.1999 Oznámení MÚ Č. Krumlov o zahájení řízení o změně v užívání stavby - prodloužení termínu užívání stavby Jihočeskému divadlu MK ČR
26.10.1998 Výkaz výměr podle evidence nemovitostí MK ČR
9.10.1998 Vyjádření náměstka ministra kultury ČR Ing. Zdeňka Nováka žádosti Ing. arch. Hany Urbancové o prodloužení trvaní stavby otáčivé hlediště na dobu max. 40 let Zámek ČK
18.9.1998 Souhlas ministra kultury ČR Pavla Dostála s prodloužením trvání stavby otáčivé hlediště do 30.6.2002 Zámek ČK
9.6.1998 Stanovisko Památkového ústavu Č. Budějovice k prodloužení doby trvání dočasné stavby otáčivé hlediště adresované Ministerstvu kultury ČR Zámek ČK
16.3.1998 Výpis z katastru nemovitostí Město ČB
11.3.1998 Rozhodnutí MÚ Č. Krumlov ve věci odvolání Památkového ústavu Č. Budějovice Zámek ČK
12.2.1998 Notářský zápis o uznání vlastnického práva Města České Budějovice ke stavbě otáčivého hlediště MK ČR
17.6.1997 Dopis ministra kultury ČR Ing. Jaromíra Talíře náměstkyni primátora Města Č. Budějovic Ing. arch. Haně Urbancové Zámek ČK
6.5.1997 Kde, za co a proč dělat divadlo - Lidové noviny MK ČR
14.10.1996 Vyjádření Památkového ústavu Č. Budějovice k prolongaci kolaudačního rozhodnutí otáčivého hlediště Ministerstvu kultury ČR MK ČR
17.9.1996 Florentská charta - dokument mezinárodního výboru pro historické zahrady a lokality ICOMOS-IFLA týkající se ochrany historických zahrad Zámek ČK
19.8.1996 Vyjádření Státního ústavu památkové péče k žádosti o prolongaci kolaudačního rozhodnutí k otáčivému hledišti MK ČR
24.7.1996 Informace Ministerstva kultury o doplnění podkladů k žádosti o prolongaci kolaudačního rozhodnutí stavby otáčivého hlediště Město ČB
13.6.1996 Žádost náměstkyně primátora Města Č. Budějovice Ing. arch. Hany Urbancové o závazné stanovisko k prolongaci kolaudačního rozhodnutí stavby otáčivého hlediště k Ministerstvu kultury ČR MK ČR
26.10.1995 Dopis náměstka ministra kultury Ing. Jaromíra Talíře náměstkyni primátora města Č. Budějovice Ing. arch. Haně Urbancové Město ČB
18.9.1995 Dopis náměstka ministra kultury Ing. Jaromíra Talíře primátorovi města Č. Budějovice Ing. Miroslavu Benešovi Město ČB
17.8.1995 Dopis náměstkyně primátora města České Budějovice Ing. arch. Hany Urbancové náměstkovi ministra kultury Ing. Jaromíru Talířovi Město ČB
20.10.1993 Vyrozumění MÚ Č. Krumlov o opravě chyby v kolaudačním rozhodnutí stavby otáčivého hlediště (stavebníkem je město České Budějovice) MK ČR
12.10.1993 Vrácení kolaudačního rozhodnutí Městskému úřadu Č. Krumlov Katastrálním úřadem v Č. Krumlově MK ČR
21.6.1993 Žádost Investičního odboru Úřadu města Č. Budějovice o provedení zápisu stavby otáčivého hlediště na vlastnický list pro město Č. Budějovice MK ČR
24.5.1993 Kolaudační rozhodnutí MÚ Č. Krumlov o povolení úžívání otáčivého hlediště Zámek ČK
29.4.1993 Kolaudační protokol, přílohy, prezenční listina MK ČR
25.1.1993 Rozhodnutí MÚ Č. Krumlov o povolení stavby rekostrukce otáčivého hlediště do 30.4.1993 Zámek ČK
14.12.1992 Pod č. C 617 je historické jádro Českého Krumlova včetně areálu zámku zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Zámek ČK
9.9.1992 Oznámení Okresního úřadu Č. Krumlov o nabytí právní moci rozhodnutí proti odvolání Památkového ústavu Č. Budějovice Zámek ČK
7.9.1992 Dopis ředitele Centra světového dědictví UNESCO, diplomatická nóta UNESCO MK ČR
27.8.1992 Rozhodnutí MÚ Č. Krumlov o prodloužení stavebního povolení ke stavbě otáčivého hlediště do 31.12.1992 Zámek ČK
6.8.1992 Zamítnutí odvolání Památkového ústavu Č. Budějovice proti rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení Okresním úřadem Č. Krumlov Zámek ČK
5.8.1992 Rozhodnutí Okresního úřadu Č. Krumlov o odvolání ve věci neprodloužení stavebního povolení ke stavbě otáčivého hlediště Zámek ČK
31.7.1992 Sdělení Ministerstva životního prostředí ČR ke stížnosti Památkového ústavu Č. Budějovice ze dne 3.6.1992 Zámek ČK
10.7.1992 Dopis ministra kultury PhDr. Jindřicha Kabáta řediteli Centra světového dědictví UNESCO MK ČR
7.7.1992 Vyrozumění účastníků stavebního řízení o podání odvolání proti prodloužení stavebního povolení Zámek ČK
26.6.1992 Odvolání Památkového ústavu Č. Budějovice proti rozhodnutí MÚ Č. Krumlov o prodloužení stavebního povolení ke stavbě otáčivého hlediště Zámek ČK
3.6.1992 Stížnost Památkového ústavu Č. Budějovice k Ministerstvu životního prostředí ČR proti rozhodnutí Okresního úřadu Č. Krumlov ze dne 11.5.1992 Zámek ČK
28.5.1992 Vyjádření Památkového ústavu Č. Budějovice k rozkladu MÚ Č. Budějovice proti rozhodnutí MK ČR ze dne 10.2.1992 Zámek ČK
12.5.1992 Sdělení Ministerstva kultury ČR o přijení rozkladu MÚ Č. Budějovice proti rozhodnutí MK ČR ze dne 10.2.1992 - žádost o vyjádření Zámek ČK
11.5.1992 Zrušení rozhodnutí stavebního úřadu MÚ Č. Krumlov proti prodloužení stavebního povolení Okresním úřadem Č. Krumlov Zámek ČK
29.4.1992 Dopis České komise pro spolupráci s UNESCO adresovaný Klubu přátel pětilisté růže Zámek ČK
13.4.1992 Dopis Klubu přátel pětilisté růže s žádostí o sestavení nezávislé komise UNESCO pro posouzení dostavby otáčivého hlediště Zámek ČK
25.3.1992 Vyrozumění účastníků stavebního řízení o podání odvolání proti zamítnutí žádosti o prodloužení stavebního povolení Zámek ČK
18.3.1992 Odvolání Úřadu města Č. Budějovice proti zamítnutí žádosti o prodloužení stavebního povolení vydané stavebním úřadem MÚ Č. Krumlov Zámek ČK
2.3.1992 Zamítnutí žádosti o prodloužení stavebního povolení vydané stavebním úřadem MÚ Č. Krumlov Zámek ČK
26.2.1992 Dopis ministra kultury ČR Milana Uhde paní Naděždě Kalousové (Klub přátel pětilisté růže) Zámek ČK
24.2.1992 Odvolání Úřadu města ČB proti závaznému stanovisku MK ČR Zámek ČK
10.2.1992 Závazné stanovisko Ministerstva kultury ČR proti stavbě otáčivého hlediště Zámek ČK
7.2.1992 Odborné vyjádření Státního ústavu památkové péče ke stavbě otáčivého hlediště MK ČR
16.1.1992 Rozhodnutí ministra kultury ČR PhDr. Jindřicha Kabáta k žádosti o udělení souhlasu se stavbou otáčivého hlediště MK ČR
13.12.1991 Žádost úřadu města Č. Budějovice o vydání závazného stanoviska Ministerstva kultury ČR k rekonstrukci otáčivého hlediště MK ČR
18.11.1991 Vyjádření Ministerstva kultury ČR k výstavbě otáčivého hlediště a prodloužení stavebního povolení adresované referátu výstavby MÚ Č. Krumlov Zámek ČK
4.10.1991 Dopis místopředsedy vlády ČR Milana Lukeše o přijetí zprávy o stavu a způsobu řešení problému otáčivého hlediště od Ligy pro záchranu Českého Krumlova Zámek ČK
23.9.1991 Dopis Ligy pro záchranu Českého Krumlova úřadu vlády ČR (žádost o přezkoumání stavební akce) Zámek ČK
12.8.1991 Žádost PÚ Č. Budějovice o pomoc řešení stavby otáčivého hlediště adresovaná Ministerstvu kultury ČR Zámek ČK
12.7.1991 Rozhodnutí MÚ Č. Krumlov o povolení skládky točny otáčivého hlediště Zámek ČK
17.5.1991 Vyjádření autora myšlenky otáčivého hlediště Joana Brehmse ke stavbě nové točny Zámek ČK
14.3.1991 Informace o výstavbě otáčivého hlediště Město ČB
13.2.1991 Protokol o převedení zřizovatelství Jihočeského divadla na Úřad města České Budějovice Město ČB
8.8.1990 Žádost správy zámku Český Krumlov o svolání jednání a vyjádření stanoviska k problematice otáčivého hlediště Zámek ČK
2.5.1990 Podnět k přezkoumání rozhodnutí proti vyloučení odboru kultury ONV Č. Krumlov z jednání o stavebním povolení k rekonstrukci otáčivého hlediště Zámek ČK
23.4.1990 Vyjádření Joana Brehmse k projektu nové točny Zámek ČK
8.3.1990 Podnět JčKNV k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení - rekonstrukce otáčivého hlediště Město ČB
7.2.1990 Záznam z jednání k upřesnění názorů na problematiku výstavby točny Zámek ČK
10.1.1990 Stanovisko správy hradu a zámku Č. Krumlov k rekonstrukci otáčivého hlediště Zámek ČK
31.8.1989 Souhlas Ministerstva financí s realizací rekonstrukce otáčivého hlediště Město ČB
19.4.1989 Nařízení vlády ČSR o prohlášení zámku Č. Krumlov za národní kulturní památku MK ČR
5.9.1988 Stavební povolení na rekonstrukci otáčivého hlediště Město ČB
1.1.1988 Nabývá účinnosti zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, který ukládá vlastníkovi kulturní památky povinnost vyžádat si závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče, pokud zamýšlí provést úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí Zámek ČB
1.9.1988 Schvalovací protokol k úvodnímu projektu rekonstrukce otáčivého hlediště Město ČB
8.5.1987 Schvalovací protokol k projektovému úkolu rekonstrukce otáčivého hlediště Město ČB
31.5.1964 Benátská charta o zachování a rekostrukci památek a sídel Zámek ČK
1.10.1960 Evidenční karta OH Inv.č. 2 - 815 - 2 Město ČB
Situace otáčivého hlediště LV 3456 Město ČB

Všechny podpisy na všech dokumentech byly elektronicky modifikovány.

Další informace OIS :

Joan Brehms
Historie otáčivého hlediště ve městě Český Krumlov
Současnost otáčivého hlediště ve městě Český Krumlov
Zámecká zahrada v Českém Krumlově
 

+ Vložit kometář k tomuto článku
- Zadané kometáře k tomuto článku
- Celý obsah Fóra