Cesty k řešení problému otáčivého hlediště v Českém Krumlově

12. září 2002 - Ministr kultury Pavel Dostál uložil řediteli Národního divadla zpracovat investiční záměr výstavby nového otáčivého hlediště a zajistit jeho provedení. S tím ale nesouhlasí jihočeský hejtman Jan Zahradník, který hodlá celou věc znovu otevřít a přesvědčit Dostála, aby své rozhodnutí změnil.

22. listopadu 2001 - Od začátku července mohli občané z celé republiky podepisovat petici za zachování otáčka. Za 4 měsíce se na 1.283 listech objevilo 23.122 podpisů z České republiku a 392 ze zahraničí. 327x byl petiční arch stažen i z internetové adresy diskusního fóra k problému otáčivého hlediště.

Petice byla původně adresována ministru Dostálovi. Ten se ale v poslední době několikrát jasně vyjádřil v tom směru, že existence českokrumlovské točny je v rozporu se zákony a hlavně porušuje mezinárodní smlouvu o zápisu Českého Krumlova do seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Svou vstřícnost prý projevil v roce 1997, kdy prodloužil o 5 let stavební povolení točny. To udělal po ujištění představitelů divadla, města a okresu, že do roku 2002 bude možno točnu plynule přesunout do jiné lokality. Nic z toho se ale nestalo a ministr trvá na odstranění otáčivého hlediště z barokní zahrady zámku Český Krumlov. (viz. http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=711)

S petičním výborem se Pavel Dostál odmítl sejít, takže iniciátoři akce Radek Šrot a Miloš Michálek předali podepsané archy předsedovi Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Cyrilu Svobodovi. Ten během setkání přislíbil, že navrhne svolání veřejného slyšení ve věci českokrumlovské točny.


24. října 2001 - Pracovní skupina při Mětském úřadu v Českém Krumlově vyhlásila podmínky pro architektonickou soutěž na nové otáčivé hlediště. Nové otáčko má vyrůst v prodloužené ose zámecké zahrady za zahradní zdí. Kapacita hlediště má být 700 až 800 osob, maximálně 1000. Důraz musí účastníci soutěže klást na zachování panoramatické scény v celém kruhu. Areál by měl mít celoroční provoz a mnohem rozmanitější možnosti využití, než stávající točna.

Výběr ze soutěžních podmínek architektonické soutěže na řešení nové přírodní scény s otáčivým hledištěm


23. srpna 2001 - "Minimálně 11.500 podpisů už máme a další chce sbírat ještě asi do poloviny září" sdělil Radek Šrot, iniciátor petice na podporu zachování otáčka v zámecké zahradě. Lidé se této iniciativě dozvídají ze sdělovacích prostředků a podpisové formuláře si mohou stáhnout na Internetu. Vypněné archy dorazily i ze vzdálenějších míst, např. z Kaplice nebo Trhových Svinů. Mnozí určitě podepisují petici u brány do zámecké zahrady před večerním představením.

Z internetové adresy otacivehlediste.ckrumlov.cz petiční arch odlétl do světa 232 krát. Škoda je, že ani zdaleka tolik přístupů nezaznamenaly dokumenty, které problém točny v Českém Krumlově vysvětlují a kvůli kterým internetové stránky vznikly.


21. srpna 2001 - Nové informace o stavu otáčivého hlediště v zahradě Českokrumlovského zámku přinesl znalecký posudek ocelové konstrukce točny. Stavba a ocelová konstrukce otáčivého hlediště v Českém Krumlově není řádně udržována a vyžaduje neodkladně generální opravu všech nosných konstrukcí podlah. Znalec v něm dále konstatuje, že se nekonají prohlídky ani předpokládaná údržba stavby. V posudku vyčíslil i reálné náklady na přesunutí nebo likvidaci konstrukce točny. Přesunutí otáčivého hlediště do jiné lokality ocenil znalec na 4 150 000,- Kč a její likvidaci do šrotu na 311 000,- Kč.


20. srpna 2001 - Trojice regionálních sociálnědemokratických politiků Mgr. Vlasta Bohdalová, Mgr. Karel Vachta a JUDr. Vladimír Papež uvedla do života občanské sdružení "Naše točna". Jejich cílem je zachovat kontinuitu otáčivého hlediště. Požadují, aby byla prodloužena smlouva, která umožňuje hrát divadlo v parku zhruba na dobu životnosti stávající točny, kterou tipují na 20 let. Druhou možností je prodloužení smlouvy do doby, než bude stát nové otáčivé hlediště.


4. července 2001 - "Vážený pane ministře, jsme si vědomi složitosti problematiky "točny" v Českém Krumlově, kdy musíte vážit jak argumenty památkářů, tak divadelníků. Dovolte nám, abychom Vám sdělili svůj názor i my - řadoví občané…" Tak začíná každý arch petice adresované ministru kultury České republiky Pavlu Dostálovi za zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Celá aktivita vzešla od člena městského zastupitelstva Radka Šrota a místostarosty Města Český Krumlov Miloše Michálka. Spolu s nimi se do čela petičního výboru postavili Jan Vopat, Jaroslav Prokopius, Ivan Slavík a Richard Tichý.

Vzrušené diskuse ohledně další existence otáčivého hlediště sílí tak, jak se blíží konec roku 2002, kdy vyprší Povolení Městského úřadu v Českém Krumlově o prodloužení užívání otáčivého hlediště, které by pak mělo být ze zámecké zahrady odstraněno. V Českém Krumlově jsou petiční archy k dispozici v Infocentru, v prostorách Československé obchodní banky, v supermarketu TERNO a před i po představení na otáčicém hledišti.


Společné veřejné setkání představitelů zainteresovaných institucí a veřejnosti 28. března 2001 v rámci kampaně Březen - měsíc Internetu udělala symbolickou tečku za první etapou existence tohoto internetového fóra k problému českokrumlovské točny.

Otáčivé hlediště v zahradě zámku Český Krumlov, únor 2001, foto: Jiří Olšan

Během prvních dvou měsíců existence bylo naším cílem zejména shromáždit dokumenty týkající se problému otáčivého hlediště v Českém Krumlově a stanoviska zainteresovaných subjektů. V této činosti budeme samozřejmě i nadále pokračovat, nicméně nyní se chceme zaměřit na prezentaci návrhů řešení problému a jejich předložení k veřejné diskusi. To bude obsahem této stránky, a tak jak budeme získávat příslušné dokumenty, budeme je zde prezentovat :

Datum Název dokumentu Zdroj
4.1.2001 Záznam z 1. jednání pracovní skupiny k řešení otázky existence otáčivého hlediště Jihočeské divadla v Č. Krumlově Město ČB
25.3.2001 Stanovisko Památkářské obce českokrumlovské k lokalitám pro umístění nového otáčivého hlediště Pam. obec ČK

Všechny podpisy na všech dokumentech byly elektronicky modifikovány.

Další informace OIS :

Joan Brehms
Historie otáčivého hlediště ve městě Český Krumlov
Současnost otáčivého hlediště ve městě Český Krumlov
Zámecká zahrada v Českém Krumlově
 

+ Vložit kometář k tomuto článku
- Zadané kometáře k tomuto článku
- Celý obsah Fóra